• Huzar Posadzka wyrównująca Huzar Emulsja gruntująca Huzar Zaprawa murarska Huzar Zaprawa klejowa do płytek Huzar Zaprawa tynkarska
  • Huzar Zaprawa klejowa do płytek mrozoodporna Huzar Posadzka wyrównująca Huzar Zaprawa klejowa do styropianu Huzar Emulsja gruntująca Huzar Zaprawa klejowa do siatki

ZAPRAWA KLEJOWA DO STYROPIANUHUZAR ZAPRAWA KLEJOWA DO STYROPIANU

 

Opakowanie

Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1200 kg

 

Cena netto
15,00 zł / worek 25 kgZastosowanie

Do przyklejania płyt styropianowych na typowych podłożach mineralnych w systemach ociepleń budynków.


Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża
Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego i inne powierzchnie betonowe.

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe i nośne. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Tynki osypliwe, popękane i "głuche" usunąć, szczeliny rozkuć. Ewentualne ubytki i nierówności uzupełnić. Mocne tynki oczyścić z łuszczących się warstw malarskich i zanieczyszczeń. Podłoża nasiąkliwe należy pomalować emulsją gruntującą HUZAR.


Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z właściwą ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu 3 minut ponownie wymieszać. Zaprawę klejową nakładać kielnią w formie placków i pasma obwodowego na płytę styropianową lub cienką warstwą przy pomocy pacy zębatej. Płyty styropianowe przykładać do ściany lekko je dociskając. Po przyklejeniu płyt w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać korekty ich położenia. Czynności przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od nałożenia kleju na płytę. Zaprawę klejową należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy klejowej w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy klejowej, między innymi przyczepność. Do kołkowania styropianu należy przystąpić po 1 dniu, a do zatapiania siatki po 3 dniach od przyklejenia płyt.

Narzędzia
Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca zębata, paca gładka, kielnia, pojemnik na klej.


Uwagi i zalecenia

Warunki wykonania
Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy klejowej nie dodawać żadnych substancji. Świeżo wbudowane warstwy chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania odnoszą się do temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej powietrza (60±5)%. W innych warunkach czasy wiązania i wysychania mogą ulec zmianie. Zaprawa klejowa do styropianu zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je wodą i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu. Narzędzia czyścić wodą.

Zalecenia ogólne
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. Szczegóły dotyczące klejenia płyt styropianowych i sposobu ocieplania ścian oraz naprawiania uszkodzeń warstwy ocieplającej zawarte są w instrukcji ITB.


Dane techniczne

Właściwości

Jednostka

Wartość

Skład: mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek

Gęstość nasypowa

kg/dm3

ok.1,5

Właściwa ilość wody

dm3/25 kg

dm3/kg

od 5 do 5,5

ok. 0,21

Gęstość objętościowa zaprawy

kg/dm3

ok. 1,6

Konsystencja

cm

ok. 8,5

Przyczepność do betonu

MPa

≥ 0,25

Przyczepność do styropianu

MPa

≥ 0,08

Czas zużycia

godz.

ok. 1

Czas zdolności do przyklejania od położenia w cienkiej warstwie

min.

20

Wydajność

dm3 z 25 kg

dm3 z 1 kg

ok. 19

ok. 0,76

Zużycie

kg/m2

od 3 do 4

 

Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB AT-15-4116/2006 wraz z Aneksami.

Na wyrób wystawiono deklarację zgodności. Posiada atest PZH.

PKWiU: 26.64.10.0.

Zawartość chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2 ppm.

Fidor, dnia 01.06.2012 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.

Jednostka

Wartość

Skład: mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek

Gęstość nasypowa

kg/dm3

ok.1,5

Właściwa ilość wody

dm3/25 kg

dm3/kg

od 5 do 5,5

ok. 0,21

Gęstość objętościowa zaprawy

kg/dm3

ok. 1,6

Konsystencja

cm

ok. 8,5

Przyczepność do betonu

MPa

? 0,25

Przyczepność do styropianu

MPa

? 0,08

Czas zużycia

godz.

ok. 1

Czas zdolności do przyklejania od położenia w cienkiej warstwie

min.

20

Wydajność

dm3 z 25 kg

dm3 z 1 kg

ok. 19

ok. 0,76

Zużycie

kg/m2

od 3 do 4