ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK MROZOODPORNAHUZAR ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK MROZOODPORNA
klasa C1T

 

Opakowanie

Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1200 kg

 

Cena netto
16,75 zł / worek 25 kg


Zastosowanie

Do przyklejania glazury i terakoty wewnątrz i na zewnątrz budynków, za wyjątkiem podłoży krytycznych. Nie należy stosować w systemach ogrzewania podłogowego.


Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża
Tynki cementowe, cementowo-wapienne, mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komórkowego, podłoża betonowe odpowiednio wysezonowane.

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia podłoża powinna być czysta, trwała i nośna. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć. Małe ubytki uzupełnić zaprawą murarską, duże zaprawą tynkarską. Podłoża nasiąkliwe należy pomalować emulsją gruntującą HUZAR.


Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Zaprawę klejową nakładać na podłoże pacą lub szpachelką i rozprowadzić pacą zębatą o odpowiednich wymiarach zębów. W przypadku klejenia płytek w miejscach narażonych na podciekanie wody należy dodatkowo nałożyć zaprawę klejową również na spodnią stronę płytki. Płytek przed klejeniem nie moczyć. Przykładać płytki, dociskając je do podłoża. W ciągu 10 minut można dokonać korekty ich położenia. Czynność przyklejania płytek należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od rozprowadzenia zaprawy klejowej na podłożu. Ponieważ klej nie ma spływu, można nie stosować wkładek dystansowych. Zaprawę klejową należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy klejowej w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy klejowej, między innymi przyczepność i spływ. Nie zużyta twardniejąca zaprawa klejowa nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i należy ją wyrzucić.

Narzędzia
Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca zębata, szpachelka.


Uwagi i zalecenia

Warunki wykonania
Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy klejowej nie dodawać żadnych substancji. Wbudowaną zaprawę klejową chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (23±2)°C i wilgotności względnej (50±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Zaprawa klejowa do płytek mrozoodporna zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.


Dane techniczne

Właściwości

Jednostka

Wartość

Skład: mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek

Gęstość nasypowa

kg/dm3

ok. 1,5

Właściwa ilość wody

dm3/25 kg

dm3/kg

ok. 5,7

ok. 0,23

Przyczepność początkowa

MPa

≥ 0,5

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie

MPa

≥ 0,5

Przyczepność po starzeniu termicznym

MPa

NPD

Przyczepność po cyklach zamrażania

MPa

≥ 0,5

Czas otwarty - przyczepność po t ? 20 min

MPa

≥ 0,5

Spływ

mm

≤ 0,5

Spoinowanie

godz.

po 24

Użytkowanie

godz.

po 24

Czas korekty

min.

≤ 10

Czas zużycia

godz.

ok. 1

Wydajność

dm3 z 25 kg

dm3 z 1 kg

ok. 16

ok. 0,64

Orientacyjne zużycie przy przyklejaniu 1 m2 glazury z zastosowaniem pacy zębatej o wymiarach zębów:

- 6×6 mm

- 8×8 mm

- 10×10 mm

kg

 

ok. 2,2

ok. 2,7

ok. 3,1

Reakcja na ogień

klasa

A1/A1fl

 

Dokument odniesienia: PN-EN 12004:2008.

Na wyrób wystawiono deklarację zgodności. Posiada atest PZH.

PKWiU: 26.64.10.0.

Zawartość chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2 ppm.

Fidor, dnia 01.06.2012 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.