ZAPRAWA KLEJOWA DO STYROPIANUHUZAR ZAPRAWA KLEJOWA DO STYROPIANU

 

Opakowanie

Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1200 kg

 

Cena netto
15,00 zł / worek 25 kgZastosowanie

Do przyklejania płyt styropianowych na typowych podłożach mineralnych w systemach ociepleń budynków.


Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża
Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego i inne powierzchnie betonowe.

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe i nośne. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Tynki osypliwe, popękane i "głuche" usunąć, szczeliny rozkuć. Ewentualne ubytki i nierówności uzupełnić. Mocne tynki oczyścić z łuszczących się warstw malarskich i zanieczyszczeń. Podłoża nasiąkliwe należy pomalować emulsją gruntującą HUZAR.


Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z właściwą ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu 3 minut ponownie wymieszać. Zaprawę klejową nakładać kielnią w formie placków i pasma obwodowego na płytę styropianową lub cienką warstwą przy pomocy pacy zębatej. Płyty styropianowe przykładać do ściany lekko je dociskając. Po przyklejeniu płyt w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać korekty ich położenia. Czynności przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od nałożenia kleju na płytę. Zaprawę klejową należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy klejowej w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy klejowej, między innymi przyczepność. Do kołkowania styropianu należy przystąpić po 1 dniu, a do zatapiania siatki po 3 dniach od przyklejenia płyt.

Narzędzia
Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca zębata, paca gładka, kielnia, pojemnik na klej.


Uwagi i zalecenia

Warunki wykonania
Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy klejowej nie dodawać żadnych substancji. Świeżo wbudowane warstwy chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania odnoszą się do temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej powietrza (60±5)%. W innych warunkach czasy wiązania i wysychania mogą ulec zmianie. Zaprawa klejowa do styropianu zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je wodą i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu. Narzędzia czyścić wodą.

Zalecenia ogólne
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. Szczegóły dotyczące klejenia płyt styropianowych i sposobu ocieplania ścian oraz naprawiania uszkodzeń warstwy ocieplającej zawarte są w instrukcji ITB.


Dane techniczne

Właściwości

Jednostka

Wartość

Skład: mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek

Gęstość nasypowa

kg/dm3

ok.1,5

Właściwa ilość wody

dm3/25 kg

dm3/kg

od 5 do 5,5

ok. 0,21

Gęstość objętościowa zaprawy

kg/dm3

ok. 1,6

Konsystencja

cm

ok. 8,5

Przyczepność do betonu

MPa

≥ 0,25

Przyczepność do styropianu

MPa

≥ 0,08

Czas zużycia

godz.

ok. 1

Czas zdolności do przyklejania od położenia w cienkiej warstwie

min.

20

Wydajność

dm3 z 25 kg

dm3 z 1 kg

ok. 19

ok. 0,76

Zużycie

kg/m2

od 3 do 4

 

Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB AT-15-4116/2006 wraz z Aneksami.

Na wyrób wystawiono deklarację zgodności. Posiada atest PZH.

PKWiU: 26.64.10.0.

Zawartość chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2 ppm.

Fidor, dnia 01.06.2012 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.

Jednostka

Wartość

Skład: mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek

Gęstość nasypowa

kg/dm3

ok.1,5

Właściwa ilość wody

dm3/25 kg

dm3/kg

od 5 do 5,5

ok. 0,21

Gęstość objętościowa zaprawy

kg/dm3

ok. 1,6

Konsystencja

cm

ok. 8,5

Przyczepność do betonu

MPa

? 0,25

Przyczepność do styropianu

MPa

? 0,08

Czas zużycia

godz.

ok. 1

Czas zdolności do przyklejania od położenia w cienkiej warstwie

min.

20

Wydajność

dm3 z 25 kg

dm3 z 1 kg

ok. 19

ok. 0,76

Zużycie

kg/m2

od 3 do 4